Sự kiện

HỘI NGHỊ HỢP TÁC NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2024
Thời gian
-
Địa điểm Hội trường Kim Long, tầng 11. Khách sạn Mường Thanh, 38 Lê Lợi, TP Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Trường Cao đẳng Huế
Số điện thoại : 02343.866.888
Email : cdh@thuathienhue.gov.vn