Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thiết thực thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030 với mục tiêu rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp địa phương theo hướng đồng bộ, tập trung, tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh cũng như của quốc gia, khu vực. Qua đó, thực hiện Sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế vào Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế.

I. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ

Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế tiền thân là trường Kỹ nghệ Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 15/01/2002 và chính thức đi vào hoạt động ngày 30/4/2003. Đến ngày 23/4/2007, Trường tiếp tục đổi tên thành Trường Trung cấp Nghề Thừa Thiên Huế. Trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 209/QĐ-LĐTBXH ngày 22/02/2012.

Nhà trường có tổng diện tích là 27.526 m2 với 02 cơ sở; Trong đó cơ sở chính với 21.600 m2 (bao gồm Khu hiệu bộ; phòng học lý thuyết, 03 khu xưởng thực hành, 01 khu thực hành sản xuất và khối nhà Ký túc xá) và Cơ sở đào tạo phía Bắc với 5.926 m2.

II. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Trường Cao đẳng Giao thông Huế được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Giao thông vận tải Huế theo Quyết định số 4318/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có tổng diện tích là 127.552 m2 với 02 cơ sở: Cơ sở 1 tại 365 Điện Biên Phủ với diện tích 8.192m2; cơ sở 2 tại Thủy Phương, Hương Thủy diện tích 119.360m2, gồm Khu hiệu bộ và phòng học lý thuyết, 03 xưởng thực hành nhà Ký túc xá.

III. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HUẾ THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế cùng các quyết định liên quan của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, tổ chức lại tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Trường có 2 cơ sở dạy học; 1 khu Hiệu bộ ; 1 Nhà thi đấu đa chức năng với tổng diện tích đất là 33,328 m2; 2 khối nhà nội trú sinh viên và các cơ sở hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, dịch vụ khác.

Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Giao thông Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế là 03 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng biên chế, số lượng người làm việc  tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế là 168 người, Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế là 75 người, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế là 131 người; tổng số người làm việc của 3 trường là 374 người.

Qua hoạt động thực tiễn cho thấy 3 đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo ra hàng ngàn sinh viên, học viên vững tay nghề phục vụ cho các ngành, nghề đặc thù không chỉ cho tỉnh Thừa Thiên Huế và của cả khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và của cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các Nghị quyết liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kết luận số 192-KL/TU ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Kết luận số 1043-KL/TU ngày 19 tháng 5 năm 2023 về sắp xếp các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đồng thời xây dựng Đề án “Sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và chuyển chức năng, nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Thể dục - Thể thao Huế vào Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến.

Sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự tích cực ủng hộ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Vụ, Cục có liên quan, ngày 05/02/2024, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế.

Theo Quyết định này, Trường Cao đẳng Huế sẽ là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi sáp nhập, trường sẽ có trụ sở chính tại số 365 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và cùng 6 địa điểm đào tạo khác, bao gồm:

- Tổ 12 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

- Số 51 đường 2/9, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy.

- Số 75 đường Nguyễn Vịnh, Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

- Số 123 Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.

- Số 16 đường Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Số 21 đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Huế sẽ kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ; các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Giao thông Huế; có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và người học theo quy định.

Trong hành trình phát triển với định hướng phát huy sức mạnh và những giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có của ba trường, Trường Cao đẳng Huế sau khi sáp nhập từng bước phấn đấu đến năm 2030 sẽ là trường Cao đẳng hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế về quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; Là trường Cao đẳng tiên phong về chuyển đổi số hướng đến trường Cao đẳng số đầu tiên trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; Góp phần phát triển nguồn nhân lực của địa phương trên bước đường phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phồn thịnh và đầy triển vọng.

Trường Cao đẳng Giao thông Huế tiền thân là Trường Đào tạo công nhân lái xe Thừa Thiên Huế được thành lập vào năm 1990 với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo công nhân lái xe cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã trở thành đơn vị đào tạo đa ngành, đa cấp, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường đã không ngừng nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại; nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng vững vàng, tinh thông. Từ đó, từng bước tạo dựng uy tín, thương hiệu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Nhà trường đã được giao nhiệm vụ đào tạo khác nhau và có các tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ :

  • Năm 1990 – 1993: Trường Đào tạo Công nhân lái xe Thừa Thiên Huế.
  • Năm 1993 – 2000: Trường Đào tạo Lái xe và Lái tàu sông Thừa Thiên Huế.
  • Năm 2000 – 2005: Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế.
  • Năm 2005 - 2015: Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.
  • Năm 2015 - đến nay: Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Từ một đơn vị chỉ có 18 cán bộ, giáo viên đến nay tập thể Nhà trường đã có 155 cán bộ, giáo viên, công nhân viên với một trăm phần trăm giáo viên đạt chuẩn và vượt chuẩn. Trong đó có nhiều giáo viên đã đạt nhiều giải thưởng cao tại các Hội thi toàn quốc nổi bật có: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba tại Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc và 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi nghề toàn quốc cùng nhiều giáo viên đạt các giải cao tại các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Ngoài ra, với các "Hoạt động cải tiến - sáng kiến" được triển khai hàng năm với hơn 10 sáng kiến đến từ cán bộ, giáo viên đăng ký, Nhà trường đã đạt được các giải thưởng cao tại các Hội thi cấp tỉnh gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp Tỉnh.

Cơ sở vật chất Nhà trường đã và đang không ngừng được đầu tư mới, hiện đại đảm bảo những yêu cầu cơ bản của việc học cả lý thuyết và thực hành (phương tiện tập lái, các xưởng thực hành cơ khí, điện, sửa chữa, thủy nghiệp, phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, thư viện, phòng máy tính, phòng học đa phương tiện, nhà thi đấu, trung tâm sát hạch, trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng,...), đạt quy mô tuyển sinh hàng năm gần 30.000 học sinh sơ cấp, 300 học sinh trung cấp và 260 sinh viên hệ cao đẳng.

Về ngành nghề đào tạo, ban đầu Trường chỉ đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng, lái tàu sông, vận hành máy thi công cơ giới thuộc hệ sơ cấp nghề thì bắt đầu từ năm 2005 trường bắt đầu tuyển sinh và đào tạo các ngành học thuộc hệ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp như: xây dựng cầu đường, bảo trì và sửa chữa ô tô, kế toán doanh nghiệp, điện công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vận tải đường bộ.v.v.. Và dự kiến trong năm học 2016 - 2017 sẽ tuyển sinh và đào tạo 4 chuyên ngành hệ cao đẳng chuyên nghiệp bao gồm: Công nghệ kỹ thuật giao thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Quản trị kinh doanh. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức liên kết đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đại học.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, trường Cao đẳng Huế là trường cao đẳng hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế về quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; là trường cao đẳng tiên phong về chuyển đổi số hướng đến trường cao đẳng số đầu tiên trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4.

SỨ MỆNH

Xây dựng những giá trị cốt lõi của con người phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín – Trách nhiệm; Tiên phong – Sáng tạo; Chất lượng – Hiệu quả