Tuyển sinh

Tin tức - Sự kiện

09/07/2024 4:59:49 CH
Xem cỡ chữ:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

A. CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

I. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Lái phương tiện

1. Đối tượng tuyển sinh:                    Đủ 18 tuổi trở lên
2. Thời gian của khóa học:                 295 giờ (38 ngày)
3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ người lái phương tiện, được phép trực tiếp điều khiển
- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn.
- Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa.
- Phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè.

II. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Thủy thủ

1. Đối tượng tuyển sinh:                    Đủ 16 tuổi trở lên
2. Thời gian của khóa học:                 295 giờ (38 ngày)
3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ thủy thủ, được đảm nhiệm chúc danh thủy thủ của các loại phương tiện thủy nội địa.

III. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Thợ máy

1. Đối tượng tuyển sinh:                    Đủ 16 tuổi trở lên
2. Thời gian của khóa học:                295 giờ (38 ngày)3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ thợ máy, được đảm nhiệm chúc danh thợ máy của các loại phương tiện thủy nội địa.

IV. Học phí, lệ phí:              3.150.000đ/ học viên, trong đó:
- Học phí:                              3.000.000đ
- Lệ phí xét tuyển:                      15.000đ
- Lệ phí cấp Chứng chỉ:              135.000đ

B. LỚP BỒI DƯỠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

I. Thuyền trưởng hạng tư
1. Đối tượng tuyển sinh:        Có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện
2. Thời gian của khóa học:     37 giờ (6 ngày)
3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn: Thuyền trưởng hạng tư, được điều khiển:
a) Phương tiện chở khách ngang sông cỡ nhỏ.
b) Phương tiện chở khách có sức chở đến 20 khách.
c) Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 100 tấn.
d) Phương tiện không thuộc các điểm a, b, c như trên có công suất máy chính đến 100 sức ngựa.
4. Học phí, lệ phí:                                1.850.000đ/ học viên, trong đó:
 - Học phí:                                          1.700.000đ
- Lệ phí xét tuyển:                                   15.000đ
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:                 135.000đ

C. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đơn đề nghị (Theo mẫu, có bán tại Trường Cao đẳng Huế);
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
3. Bản sao giấy CCCD;
4. 04 ảnh màu chân dung 4x6 cm, áo sơ-mi, nền màu trắng;
5. 04 ảnh màu chân dung 2x3 cm, áo sơ-mi, nền màu trắng.

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Truyền thông