Hợp tác - KHCN

Tin tức - Sự kiện

06/09/2021 12:00:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đề tài khoa học cấp trường năm 2021
1.Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và sát hạch lái xe ô tô.
Mã số: KHCN-01-2021
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Xuân Trung
Thành viên: ThS. Dương Văn Lập
Xếp loại: B
Các bài khác