Trường mầm non

02/06/2024 12:13:45 CH
Xem cỡ chữ:
Thông báo
CÁC KHOẢN THU TRONG NĂM HỌC 2024-2025
(Từ tháng 6/2024)
I. Các khoản thu:                                                                                                                              
1. Đối với học phí và các khoản
TT
Khoản thu
Số tiền
Ghi chú
1
Học phí
1.090.000 đ/tháng
 
2
Bán trú
100.000 đ/tháng
 
3
Vệ sinh
70.000 đ/tháng
 
4
Điều hòa
50.000 đ/tháng
Chỉ thu những tháng có sử dụng
5
Tiền ăn
35.000 đ/ ngày
 

2.  Đối với Cơ sở vật chất

TT
Độ tuổi
Số tiền
Ghi chú
1
5 – 6 tuổi (2019)
100.000 đ/ năm
 
 
Đối với cháu cũ
2
4 – 5 tuổi (2020)
200.000 đ/năm
3
3- 4 tuổi ( 2021)
300.000 đ/năm 
4
24 – 36 tháng ( 2022,2023)
400.000 đ/năm
5
Cháu mới nhập học
600.000 đ/năm 
Không tính độ tuổi
Ghi chú: Những cháu nhập học vào thời điểm tháng 6,7/2024 đã nộp tiền cơ sở vật chất thì sẽ không thu thêm trong năm học
II. Chế độ miễm giảm, bảo lưu và thôi học
1. Miễm giảm
- Hai cháu là anh, chị, em ruột cùng đang theo học tại trường, sẽ được miễm giảm 30% học phí/ tháng cho cháu thứ hai.
- Con của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trường Cao đẳng Huế được giảm 15% học phí hằng tháng và 50% cơ sở vật chất.
- Phụ huynh có con học tại trường giới thiệu 01 học sinh nhập học được giảm 10% học phí trong 01 tháng; 02 học sinh được giảm 10% trong 02 tháng, giới thiệu nhiều học sinh thì được nhận ưu đãi càng lớn.
2.Thôi học
Tùy thuộc vào tình hình thực tế Trường sẽ có phương án để giải quyết phù hợp.
Trên đây là các khoản thu và chế độ miễm giảm, bảo lưu, thôi học năm học 2024-2025 của trường Thực hành Mầm non.

 

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hoàng Trang

Nguyễn Thị Thu Hiền
Trường thực hành Mầm non